دوره‌های آموزشی من

دوره‌های وب‌ساما

دوره آموزش سبک زندگی دیجیتال (ویژه عموم)

مدرس: ساما،

در 24 جلسه

دوره آموزشی پنج ضلعی نظارت بر وبسایت (اصول مدیریت تیم وب سایت ویژه مدیران)

مدرس: Sama،

در 12 جلسه

جذب مشتری و بهینه سازی وب سایت برای مشتریان (اختصاصاً ویژه فعالین وردپرس)

مدرس: Sama،

در 20 جلسه

دوره آموزشی تجارت الکترونیک بین‌المللی با وردپرس

مدرس: Sama،

در 20 جلسه

دوره ابزارشناسی مدیریت مجازی (ویژه مدیران فناوری اطلاعات و مدیران کار و کسب‌ها)

مدرس: Sama،

در 15 جلسه

دوره امنیت، سلامت و خطایابی وب‌سایت‌های وردپرسی

مدرس: Sama،

در 13 جلسه

Ready to propel your online business to new heights? I'm here to lend a hand.

I can design, manage and monetize your website and maximize its conversion rate.

من مشتاقانه آماده همکاری در توسعه کار و کسب مجازی شما هستم.

من می‌توانم وبسایت شما را طراحی، مدیریت و سودآور کنم و نرخ تبدیل آن را به حداکثر برسانم.